!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler • För att få en bra boendemiljö gäller regeln om att det ska vara lugnt och tyst i huset mellan 22.00-07.00. Också när du har fest. Har du förstående grannar kan du kanske har mer ljudliga kalas någon enstaka gång. Prata gärna med dina grannar före festen eller sätt upp ett meddelande på anslagstavlan.
 •  Var aktsamma om och vårda föreningens entréer, trappor och övriga gemensamma utrymmen och planteringar.
 • Städa tvättstuga och torkrum efter användande.
 • Släck ljus i källare och övriga gemensamma utrymmen när du lämnar dem.

 •  Iaktta sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt, så håller vi föreningens kostnader lägre i längden. Lämna vattenkranar stängda, även om vattnet är tillfälligt avstängt.
 • Piska eller skaka inte mattor eller dylikt genom fönster.
 •  Lägg endast sopor som är väl förpackade i sopkärlen.
 • Ställ cyklar i cykelrum, på cykelparkeringen eller i eget förråd. Ej i trappor, trapphus eller entréer.
 • Håll källare- eller vindsgångar fria från möbler, lådor eller liknande.
 • Låt inte dina husdjur gå lösa i fastighetens gemensamma utrymmen eller på gården.
 • Rök inte i trapphus, källare eller i tvättstugan. Släng inte fimpar eller annat skräp på gården.
 • Använd tvättstugan enligt anvisningar.

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening måste alla visa respekt och hänsyn för varandra. Det ligger i allas intresse att skydda hus och inredning mot skadegörelse, förhindra nedskräpning, och att vara uppmärksam på brandfaran.


Kontakta Wira Fastighetsskötsel AB snarast, om Du upptäcker skadegörelse eller något som inte fungerar. Kontaktperson Janne Ragnemar
Tel: 031-19 17 08.
Telefontid vardagar 09:00-11:00.