!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor & Avfall

Inget avfall får läggas bredvid befintliga kärl utan skall sorteras enligt nedan. Bortforsling av grovavfall och övrigt (farligt) avfall ansvarar den enskilde medlemmen och hyresgästen personligen för.

Biologiskt köksavfall (komposterbart),
Matavfall lägger du i de speciella kompostpåsarna i papper som har delats ut. Papperspåsen slänger du sedan i sopkärlet märkt med kompostsymbolen.
Obs! Aldrig med någon plastpåse om.

Tidningar (Dags- och veckotidningar, broschyrer, skrivpapper m.m.),
Sorteras in i separat tidningskärl.
Obs! Ej papperskassar, vaxat, inplastat eller smutsigt papper.

• Kartong/Wellpapp,
Förpackningar av wellpapp lägger du tillplattade, tomma, rena och torra i wellstödet.

Färgade och ofärgade glasförpackningar,
Flaskor och glasburkar av färgat respektive ofärgat glas lägger du tomma, rena och torra i respektive glaskärl.
Obs! Ej kapsyler, lock, spegelglas, glasrutor eller glödlampor. Inte föremål av keramik och porslin.

Restavfall,
Det avfall som inte kan återvinnas och ej kan sorteras enligt ovan slänger du i de två gråa restavfallskärlen.

Obs! Kärlen är dimensionerade för enbart mindre mängder restavfall, större mängder klassas som grovavfall (se nedan) för att undvika att kärlen fylls upp av enskild medlem/hyresgäst.
Grovavfall forslar du själv bort till någon av återvinningscentralerna i Göteborg.

Telefon 61 15 00.

www.kretslopp.goteborg.se

Exempel på grovavfall,
• Större mängder wellpapp, stora emballage i papper/wellpapp/frigolit, julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler eller annat hushållsavfall som inte kan slängas i vanliga restavfallsbehållaren.

Andra exempel på (farligt) avfall som inte får lämnas i trappuppgång / vind / gård / soputrymme är,

• Alla typer av farligt/miljöfarligt och giftigt avfall.
• Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri.
• Kyl och frys.
• Vitvaror.
• Bildäck.
• Säckar med avfall.
• Bygg- och rivningsmaterial.
• Färgburkar.

Sådant avfall måste du själv lämna till någon av återvinningscentralerna i Göteborg..
Kretsloppskontoret har ansvaret för hushållsavfallet i Göteborg.

Mer information hittar du på via www.kretslopp.goteborg.se eller via Kretsloppskotorets kundservice på telefon 031-61 15 00.

Återvinningsstationer i Linnéstaden finner du under A-Ö.