!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

abc

A

Adressändring
För adressändring ring 020 - 97 98 99.

Andrahandsupplåtelse/Andrahandsuthyrning
Det finns vissa möjligheter att hyra ut lägenheten i andra hand. Uthyrning måste godkännas av styrelsen.

Förutsättning för att hyra ut sin lägenhet i andra hand är följande:
• Att söka tillstånd av styrelsen
• Att hyreskontrakt skrivs med hyresgästen
• Att besittningsskyddet för hyresgästen avtalas bort. Formulär för detta finns hos hyresnämnden.

Lägenheten kan hyras ut av ”synnerliga skäl” vilka anses vara:
• Studier på annan ort
• Arbete på annan ort
• Utlandstjänstgöring.

Vid annan anledning än ovanstående prövar styrelsen skälen. Styrelsen skall godkänna andrahandshyresgästen innan inflyttning. Däremot är det fortfarande bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för att månadsavgiften betalas i tid, samt ansvarig för vad som händer med lägenheten och eventuella störningar. Lägenheten får ej hyras ut i andra hand utan styrelsens godkännande.
Vid eventuella frågor – hör av dig till styrelsen.


Avfall

Inget avfall får läggas bredvid befintliga kärl utan skall sorteras enligt nedan. Bortforsling av grovavfall och övrigt (farligt) avfall ansvarar den enskilde medlemmen och hyresgästen personligen för.

Biologiskt köksavfall (komposterbart),
Matavfall lägger du i de speciella kompostpåsarna i papper som har delats ut. Papperspåsen slänger du sedan i sopkärlet märkt med kompostsymbolen.
Obs! Aldrig med någon plastpåse om.

Tidningar (Dags- och veckotidningar, broschyrer, skrivpapper m.m.),
Sorteras in i separat tidningskärl.
Obs! Ej papperskassar, vaxat, inplastat eller smutsigt papper.

Kartong/Wellpapp,
Förpackningar av wellpapp lägger du tillplattade, tomma, rena och torra i wellstödet.

Färgade och ofärgade glasförpackningar,
Flaskor och glasburkar av färgat respektive ofärgat glas lägger du tomma, rena och torra i respektive glaskärl.
Obs! Ej kapsyler, lock, spegelglas, glasrutor eller glödlampor. Inte föremål av keramik och porslin.

• Restavfall,
Det avfall som inte kan återvinnas och ej kan sorteras enligt ovan slänger du i de två gråa restavfallskärlen.
Obs! Kärlen är dimensionerade för enbart mindre mängder restavfall, större mängder klassas som grovavfall (se nedan) för att undvika att kärlen fylls upp av enskild medlem/hyresgäst.
Grovavfall forslar du själv bort till någon av återvinningscentralerna i Göteborg. Telefon 61 15 00. www.kretslopp.goteborg.se

Exempel på grovavfall
• Större mängder wellpapp, stora emballage i papper/wellpapp/frigolit, julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler eller annat hushållsavfall som inte kan slängas i vanliga restavfallsbehållaren.

Andra exempel på (farligt) avfall som inte får lämnas i trappuppgång / vind / gård / soputrymme är:

• Alla typer av farligt/miljöfarligt och giftigt avfall.
• Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri.
• Kyl och frys.
• Vitvaror.
• Bildäck.
• Säckar med avfall.
• Bygg- och rivningsmaterial.
• Färgburkar.

Sådant avfall måste du själv lämna till någon av återvinningscentralerna i Göteborg.

Kretsloppskontoret har ansvaret för hushållsavfallet i Göteborg. Mer information hittar du på via www.kretslopp.goteborg.se eller via Kretsloppskotorets kundservice på telefon 031-61 15 00.

Återvinningsstationer i Linnéstaden finner du under Å.Avfall

  • Biologiskt köksavfall (komposterbart)
  • lägger du i de speciella kompostpåsarna i papper som har delats ut. Papperspåsen slänger du sedan i sopkärlet märkt med kompostsymbolen. Obs! Aldrig med någon plastpåse om.
  • Tidningar
  • Sorteras in i separat sopkärl för tidningar.
  • Pappersförpackningar
  • lägger du tillplattade, tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringen.
  • Färgade och ofärgade glasförpackningar
  • lägger du tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringen.


Grovavfall forslar du själv bort till någon av återvinningscentralerna i Göteborg. Telefon 61 15 00. www.kretslopp.goteborg.se

Exempel på grovavfall: Större mängder wellpapp, stora emballage i papper/wellpapp, julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler eller annat hushållsavfall som inte kan slängas i vanliga restavfallsbehållaren.


Andra exempel på avfall som inte får lämnas i trappuppgång/gård/soputrymme är:

– Alla typer av farligt/miljöfarligt och giftigt avfall
– Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri
– Kyl och frys
– Vitvaror
– Bildäck
– Sådant som går ner i vanligt kärl
– Säckar med avfall
– Bygg- och rivningsavfall

Sådant avfall måste du själv lämna till någon av återvinningscentralerna i Göteborg.

Kretsloppskontoret har ansvaret för hushållsavfallet i Göteborg. Mer information hittar du på via www.kretslopp.goteborg.se eller via Kretsloppskotorets kundservice på telefon 031-61 15 00.

Närmaste återvinningsstationer finner du under Å

B

Badrum och toalett
Avloppen i huset och i området är känsliga system. Det är inte tillåtet att spola ner bomull, tops, tamponger och andra främmande material och föremål. För att förhindra vattenskador är det viktigt att golvbrunnen rensas regelbundet. Orsakar man stopp blir man ersättningsskyldig för den utryckning som måste göras.

Vi kan alla hjälpa till att hålla nere våra driftskostnader, genom att inte slösa med vatten och energi.

Brand


Vid brand utgör trapphusen utrymningsvägar. Det är därför förbjudet att hindra framkomligheten genom att ställa cyklar, möbler, m.m. i källarutrymmen och i trapphusen.

Brandvarnare
Samtliga boende rekommenderas att alltid ha fungerande brandvarnare.

C

Cyklar
Uppställes i de cykelställ som finns. Det finns även cykelrum i källaren. Använder du inte din cykel under längre perioder, vänligen ställ ner den i cykelkällaren.


Uppdaterad 2014-07-03 av Lena Herrströmer Bengtsson