!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

ghi

G

Gemensamma utrymmen, entréer och trapphus
Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer,
i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och
även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs. Det är inte heller tillåtet att placera föremål i källare eller förrådsgångar.

H

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Vi rekommenderar varje medlem att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Är du osäker - kontrollera i ditt försäkringsbrev eller ring ditt försäkringsbolag!
Att inte ha ett tillräckligt försäkringsskydd kan komma att kosta dig avsevärda belopp vid en olycka.

Hemsida
Kom gärna med synpunkter på hur vi kan förbättra och utveckla föreningens hemsida.


Husdjur

Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. De får inte rastas i området. Plocka upp djurens spillning. Hundar får inte vistas lösa på gården.

IUppdaterad 2014-07-03 av Lena Herrströmer Bengtsson