!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

mno

M

Musik
De flesta gillar musik. Men smaken är olika. Grundregeln är att bara man själv ska höra sin musik, TV och andra ljud. Att alltid vara hänsynsfull är ju en självklarhet, men mellan 22.00 och 07.00 råder fullständig ro i fastigheten. Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.
Maskininstallationer
Kontakta styrelsen vid inkoppling av större maskiner som kräver avstängning av vatten eller el.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter
Som medlemmar ansvarar vi gemensamt för trivsel och ordning. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att bostadsrättsföreningen för blir en trivsam fastighet. Det är angeläget att DU som medlem tar ditt ansvar genom att engagera dig i föreningsmöten, i styrelsearbete samt övriga frågor av gemensamt intresse. Aktiva och engagerade medlemmar är en förutsättning för att föreningen och därmed boendet skall fungera på ett bra och trivsamt sätt. Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.
Miljöstation
Kontakta Kretsloppskontoret för information om närmaste miljöstation, webbadress, www.kretslopp.goteborg.se På miljöstationen kan du slänga ditt miljöfarliga avfall som t.ex. bilbatteri och kemikalier.

Månadsavgift
Månadsavgiften betalas via utdelade avier i förskott, månadsvis. För ekonomisk förvaltning står Deloitte i Östersund. Kontakt till dem är:

Deloitte

Tel +46 (0)75 246 46 20, Fax: +46 (0)75 246 45 60

Telefontid vardagar 9.00-12.00

backoffice@deloitte.se

N

Nycklar
Nya nycklar tillverkas och distribueras mot en summa på 200 sek, för medlemmar och.


OUppdaterad 2014-07-03 av Lena Hersströmer Bengtsson