!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

stu

S

Skadedjur
Skadedjur och skadeinsekter som råttor, möss, getingar, myror och andra kryp är inte trevliga. Kontakta styrelsen om du drabbats. Gäller det din lägenhet ligger ansvaret på dig. www.anticimex.se


Stöld
Anmäl alltid inbrott/stöld till föreningens styrelse.

Störande grannar
 
Riktlinjen inom föreningen är att störande ljud ska undvikas efter 23:00. I de fall medlem upplever störande ljud bör du kontakta din störande granne och informera om problemet. Om problemet fortsätter bör du kontakta styrelsen.

Sopor

Sopor och dyl. skall vara väl inslagna när de läggs i soptunnorna. Tidningar, glas etc. skall läggas i särskilda, därför avsedda, behållare. Bortforslande av skrymmande föremål, grovsopor, ansvarar medlemmar och hyresgäster personligen för.

Styrelsen

De medlemmar som fått förtroendet att ingå i styrelsen, leder föreningens verksamhet. Styrelsen har ansvar för att åtgärder som för föreningens verksamhet blir vidtagna.


Sophantering


Se Avfallshantering

T

Trappstädning
Wira Fastighetsskötsel AB städar trapphusen.

Trivsel
Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att vi anpassar ljudvolymen i lägenheten så att vi inte stör. Detta är speciellt viktigt mellan kl. 23.00 och 07.00.

Tvättstuga

Det finns 1 tvättstuga i föreningen, ingång via gården. Tvättstugan bokas med hjälp av ett personligt lås på tavlan. Observera att endast en tvättid får bokas åt gången. Torkmöjligheterna som finns är torktumlare samt torkskåp. Det är tillåtet att tvätta på någon annans tvättid om den som bokat inte påbörjat sin tvättid inom en halvtimme om vederbörande inte satt upp en lapp. Golvytor och maskiner skall lämnas väl rengjorda. Rengör tvättmedelsfack och filter till torktumlare.

U

Underhåll och reperationer i lägenheten
Du svarar själv för underhåll av lägenheten och får i princip inreda den efter eget önskemål. Vill man göra större förändringar t.ex. flytta väggar eller ta upp dörröppningar krävs tillstånd från styrelsen. Detta gäller förändringar som påverkar installationer för el, vatten, värme.

Observera
• att fasta elinstallationer skall utföras av behörig installatör
• att fasta vatten- och avloppsinstallationer skall utföras av behörig rörfirma.

Samtliga ovanstående installationer skall utföras fackmannamässigt samt att underhåll utföres regelbundet enligt fabrikants anvisningar, i annat fall kan gällande försäkring sättas ur kraft, varvid bostadsrättsinnehavaren får svara för skadekostnad.

Utträde ur föreningen
En medlem som upphör att vara bostadsrättsinnehavare anses ha utträtt ur föreningen.


Uppdaterad 2014-07-03 av Lena Herrströmer Bengtsson