!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

vxy

V


Ventilation
I fastigheten finns forcerad frånluftsventilation. I kök är kolfilterfläktar tillåtna. Andra typer av fläktar anslutna till ventilationen är däremot inte tillåtna, eftersom dina grannar då skulle få det mesta av matoset! Vidare minskar denna lösning risken för att eventuell brand, som kan uppstå vid matlagning, ska sprida sig till andra lägenheter i huset. Detta gäller även badrummets ventilation.

W
X
Y

 

Uppdaterad 2014-07-03 av Lena Herrströmer Bengtsson