!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

zåäö

ZÅ

Återvinningsstation
I Linnéstaden finns återvinningsstationer på följande platser:

Masthugget:
Vegagatan19
Bangatan 54
Bockhornsgatan 2
Jungmansgatan 14
Kjellmansgatan 7
Repslagaregatan 7

Annedal:
Seminariegatan 6
Seminariegatan 20
Haga:
Haga Kyrkogata 6

På återvinningsplatserna finns behållare där du kan lämna:

FÖRPACKNINGAR AV OFÄRGAT GLAS:
dvs flaskor och burkar. Inte keramik, porslin, speglar, glasrutor eller glödlampor.
Ta bort kapsyler och lock som läggs i plast- eller metallbehållaren.
Återvunnet glas smälts ner och blir nya glasprodukter.

FÖRPACKNINGAR AV FÄRGAT GLAS:
dvs flaskor och burkar. Inte keramik, porslin, speglar, glasrutor eller glödlampor.
Ta bort kapsyler och lock som läggs i plast- eller metallbehållaren.
Återvunnet glas smälts ner och blir nya glasprodukter.

FÖRPACKNINGAR AV HÅRDPLAST:
dvs dunkar, flaskor och burkar. Återvunnen plast används som råvara
till nya plastprodukter exempelvis bullerplank och blomkrukor.
De mjuka plastförpackningarna tex plastpåsar, plastfolie, plastband
eller snören skall läggas bland hushållsavfallet.
Mjukplasten bidrar till produktion av fjärrvärme och el.

FÖRPACKNINGAR AV METALL:
dvs konservburkar, aluminiumburkar, aluminiumformar, kapsyler och
värmeljusformar. Förpackningar som inte kan rengöras tex kaviartuben
får ha sitt lock på. Lägg inte burkarna i varandra, det försvårar sorteringen.
Återvunna förpackningar blir nya metallprodukter tex armeringsjärn eller motordelar.

FÖRPACKNINGAR AV KARTONG:
dvs förpackningar som består till minst hälften av papper, papp eller wellpapp.
Cornflakespaket, sockerpåsar, papperspåsar, och kassar etc.
Även mjölkpaket, tvättmedelspaket och aluminiumbelagda juicepaket kan återvinnas!
Allt ska vara rent och ursköljt. Återvunna förpackningar blir till nya kartonger.

TIDNINGAR:
dvs dagstidningar, veckotidningar, broschyrer kataloger och rit- och skrivpapper.
Inte nedsmutsat, vaxat eller plastat papper. Lägg tidningarna löst i behållaren.
Pappkasse läggs i behållaren för förpackning av kartong.
Återvunnet papper blir papper på nytt.

BATTERIER:
dvs alla slags små batterier. Bilbatterier och andra batterier som inte
går in i lådan lämnas till återvinningscentraler eller miljöstation


Ä

Ö

Överlåtelse av bostadsrätt
Överlåtelse av bostadsrätt sker vid försäljning av bostadsrätten, vid arv, gåva eller av annan anledning, då bostadsrätten ska övergå från en medlem till en annan, helt eller delvis. Överlåtelsen blir giltig först i och med att köparen beviljats medlemskap i föreningen. Fram till dess är det säljaren som ska betala månadsavgifter till föreningen. Om köparen inte beviljas medlemskap är överlåtelsen ogiltig.
Affären görs upp när säljare och köpare är överens, och en kopia på köpeavtalet skickas till bostadsrättsföreningen tillsammans med ansökan om medlemskap i föreningen.

Överlåtelseavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Den ska täcka föreningens arbete vid övergången av en bostadsrätt. Beloppet, som tas ut av säljaren, motsvarar högst 2,5% av det gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Pantsättningsavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Den ska täcka föreningens arbete vid pantsättning av bostadsrätt. Beloppet, som tas ut av köparen, motsvarar högst 1 % av det gällande basbeloppet.


Uppdaterad 2014-07-03 av Lena Herrströmer Bengtsson