!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfallsstationer

I Linnéstaden finns återvinningsstationer på följande platser:

Masthugget:
Vegagatan19
Bangatan 54
Bockhornsgatan 2
Jungmansgatan 14
Kjellmansgatan 7
Repslagaregatan 7

Annedal:
Seminariegatan 6
Seminariegatan 20
Haga:
Haga Kyrkogata 6

På återvinningsplatserna finns behållare där du kan lämna:

FÖRPACKNINGAR AV OFÄRGAT GLAS:
dvs flaskor och burkar. Inte keramik, porslin, speglar, glasrutor eller glödlampor. Ta bort kapsyler och lock som läggs i plast- eller metallbehållaren. Återvunnet glas smälts ner och blir nya glasprodukter.

FÖRPACKNINGAR AV FÄRGAT GLAS:
dvs flaskor och burkar. Inte keramik, porslin, speglar, glasrutor eller glödlampor. Ta bort kapsyler och lock som läggs i plast- eller metallbehållaren. Återvunnet glas smälts ner och blir nya glasprodukter.

FÖRPACKNINGAR AV HÅRDPLAST:
dvs dunkar, flaskor och burkar. Återvunnen plast används som råvara till nya plastprodukter exempelvis bullerplank och blomkrukor. De mjuka plastförpackningarna tex plastpåsar, plastfolie, plastband eller snören skall läggas bland hushållsavfallet. Mjukplasten bidrar till produktion av fjärrvärme och el.

FÖRPACKNINGAR AV METALL:

dvs konservburkar, aluminiumburkar, aluminiumformar, kapsyler och värmeljusformar. Förpackningar som inte kan rengöras tex kaviartuben får ha sitt lock på. Lägg inte burkarna i varandra, det försvårar sorteringen. Återvunna förpackningar blir nya metallprodukter tex armeringsjärn eller motordelar.

FÖRPACKNINGAR AV KARTONG:
dvs förpackningar som består till minst hälften av papper, papp eller wellpapp. Cornflakespaket, sockerpåsar, papperspåsar, och kassar etc. Även mjölkpaket, tvättmedelspaket och aluminiumbelagda juicepaket kan återvinnas! Allt ska vara rent och ursköljt. Återvunna förpackningar blir till nya kartonger.

TIDNINGAR:
dvs dagstidningar, veckotidningar, broschyrer kataloger och rit- och skrivpapper. Inte nedsmutsat, vaxat eller plastat papper. Lägg tidningarna löst i behållaren. Pappkasse läggs i behållaren för förpackning av kartong. Återvunnet papper blir papper på nytt.

BATTERIER:

dvs alla slags små batterier. Bilbatterier och andra batterier som inte går in i lådan lämnas till återvinningscentraler eller miljöstation